Liefdevol rebelleren

Liefdevol rebelleren is een term van Frank Ruesink. Een term die mij aanspreekt omdat het prachtig aansluit bij een opvatting die steeds meer houvast in mij vindt: namelijk dat de tijd van gehoorzaamheid voorbij is.

In deze tijd is gehoorzaamheid een gevaarlijke aangelegenheid geworden. Een houding waar ‘het systeem’ zich aan laaft en waarmee ik haar aanmoedig haar invloed te vergroten. Je ziet het aan de toenemende regels en het geweld waarmee deze aan ons worden opgedrongen.

En daar komt het liefdevolle rebelleren om de hoek kijken. Enerzijds betekent liefdevol dat ik goed voor mezelf zorg. Pas dan kan ik ook goed voor een ander zorgen. Het rebelleren gaat over het gaan staan voor deze zelfzorg en eenieder die het beter denkt te weten op zijn/haar plek zetten. Dat is onze recht en onze plicht.

Samen met Frank ben ik naar een congres van de Christenunie in Zwolle gegaan waar hij de deelnemers ging inspireren met een viertal prangende vragen. Tijdens onze autorit daarheen had ik een mooi gesprek vol inzichten. Waar ik de man achter de liefdevolle rebellie goed kon leren kennen. Ik maakte ook een videoverslag van zijn aanwezigheid bij het congres.